(Español) Comunicado de Confemadera Galicia ante los atentados terroristas que están sufriendo los montes gallegos

(Español) Los escolares del CPR Santiago Apóstol de Narón recogen su premio O monte é a nosa vida en su visita a las instalaciones de Confemadera Galicia

(Español) Alumnos del CEE O Pedroso de Santiago, ganadores de la categoría de educación especial por su vídeo sobre los valores de los bosques

(Español) Confemadera Galicia entrega en Vigo el premio individual artístico del concurso O monte é a nosa vida

(Español) Alumnos del CPR Padre Feijóo Zorelle, premiados por sus trabajos sobre los bosques orensanos

(Español) Escolares de Ourense, Vigo, Santiago y Narón, ganadores del concurso ‘O monte é a nosa vida’

(Español) Una pasarela peatonal en madera para el Camino de Santiago, premio fin de proyecto del master de la Madera del Campus Terra de la USC y Confemadera Galicia

(Español) La campaña O monte é a nosa vida presenta la IX edición de su concurso escolar en Ourense

(Español) Confemadera Galicia, premiada por su campaña escolar ‘O monte é a nosa vida’

As masas forestais en Galicia son unha inversión para o futuro

Pierre Marie Desclos, experto en comercio internacional, durante a súa intervención na xornada Innovación no sector da madeira e do moble: tendencias e oportunidades organizado por Confemadera – Galicia, suliñou que as masas forestais en Galicia, e en calquera lugar do mundo, son un recurso para a industria, pero sobre todo unha inversión para o futuro“, xa que a demanda mundial de produtos de madeira “seguirá crecendo”.


Segundo apuntó na súa intervención, ”o actual desenvolvemento das plantacións non son suficientes para compensar o crecemento do consumo”. “A día de hoxe, as plantacións representan o 30% do suministro global de madeira e, en 2050, suporán mais do 50%”, suliñou


Desclos asegurou que nos vindeiros anos ”crecerá o comercio internacional de produyos de madeira con valor engadido” para sectores novos, coma a enxeñería. Así, explicou que a madeira empeza a entrar “en novos mercados a través dunha nova xeración de produtos de madeira para a construción de bloques de pisos íntegramente de madeira, o que implica consumos de madeira moi superiores”.

Galicia reune as condicións para desenvolver produtos de madeira de alto valor que demanda o mercado

industria da madeira e o moble de Galicia conta coas condicións básicas para desenvolver os produtos de madeira de alto valor engadido que demandan os mercados internacionais, segundo os expertos que participaron na xornada Innovación no sector da madeira e o moble; tendencias e oportunidades, organizadas por Confemadera–Galicia en Santiago de Compostela, o pasado 26 de maio.

Entre as oportunidades, os expertos sinalaron que a comunidade autónoma conta coas “mellores condicións climatolóxicas e de territorio” para a produción de madeira. Ademais, apuntaron que “existe unha industria de transformación da madeira capaz de fabricar os produtos de alto valor engadido que demandan os mercados internacionáis”.

Non obstante, Chris Harwood, investigador do CRC for Forestry, indicou que é necesario promover a silvicultura dun xeito mais eficiente porque “hai moito monte abandoado” e profundizar “na diversificación das aplicacións da madeira de eucalipto para obter exemplares para serra ou chapa”.

A madeira é o material do futuro

Os expertos coincidiron en destacar que a loita contra o cambio climático e o desenvolvemento dun modelo económico sostenible ”son obxectivos prioritarios en toda Europa”. Neste escenario, apuntaron que “as características da madeira favorecen a súa competitividade fronte a outros materiais”.

Pierre Marie Desclos, experto en comercio internacional de produtos forestais, explicou que “as masas forestais en Galicia son un recurso para a industria, pero sobre todo unha inversión para o futuro”, xa que a demanda mundial de produtos de madeira “seguirá crecendo”. Desclos considera que “o actual desenvolvemento das plantacións non é suficiente. A día de hoxe, as plantacións representan o 30% do subministro global de madeira en rola e, en 2050, suporán mais do 50%”, suliñou.

O desenvolvemento tecnolóxico da madeira está introducindoa en novos sectores coma a enxñería “a través  dunha nova xeración de produtos de madeira cos que se superou a limitación de tres pisos e se poden alcanzar alturas de ata nove pisos, o que implica consumos de madeira moi superiores”.

No caso da construción, a madeira está chamada a xogar un papel cada vez mais importante, especialmente en países coma España onde o seu nivel de utilización é moi baixo. En Italia, por exemplo, o uso da madeira incrementouse de “maneira espectacular” despois de accións de promoción e divulgación. En Francia, o uso da madeira consolidouse coa entrada en vigor do decreto que establece, con carácter obrigatorio, o uso dunha cantidade mínima de madeira en construcións de carácter industrial ou residencial.

Innovación, mais alá da renovación tecnolóxica

Javier Iborra, responsable de proxectos e analista do departamento de Análisis de Mercados y Estrategia de Aidima (Instituto tecnológico mueble, madera, embalaje y afines) sinalou que para sair da crise “hai que apostar pola innovación estratéxica, aquela que transforma a proposta de valor da compañía ou ben crea un cambio substancial no modelo de negocio”. “Agora o usuario é o centro e a proposta de valor debe ser amplia en valores funcionais, sociais, emocionais” agregou.

O presidente de Confemadera–Galicia, Elier Ojea, defendeu que as empresas galegas da madeira e o moble deben promover “unha innovación aberta, basada na fertilización cruzada para captar ideas doutros sectores”. En Galicia, existen casos concretos de éxito, coma a  incorporación de sistemas de produción do sector da automoción; a aplicación das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, para deseñar novas canles de comercialización; ou a nanotecnoloxía, para revestimentos de madeira asimilado do sector textil.

La segunda edición del encuentro Internacional del contract se celebrará en Octubre

Semana Internacional del Contract 2011 Galicia acogerá la segunda edición del la Semana Internacional del Contract, que se celebrará en la Cidade da Cultura, del 1 al 5 de octubre. El objetivo de esta nueva edición es promover un espacio de colaboración entre la industria y los demás agentes de la cadena de valor del contract (productos y servicios destinados al equipamiento de instalaciones colectivas como hoteles, centros comerciales, tiendas..etc) y establecer un entorno propicio para generar negocio entre profesionales y empresas afines (mobiliario, iluminación, textil…etc.). En esta edición, que contará con la participación de empresas de Portugal, se analizarán las claves de éxito para la internacionalización del contract mediante casos prácticos de diferentes sectores. En este encuentro participarán los estudios de arquitectura de referencia en este canal de distribución, procedentes de seis países: Catar, Singapur, Mexico, Colombia, Panamá y Perú.

Galicia e o norte de Portugal poseen unha das ofertas mais amplas e competitivas de Europa no canal contract

Os arquitectos descobren “madera en plenitude: solos e estruturas de Maderas San Martín

Operarios de procesadoras e autocargadores forestais perfecciona a súa técnica en simulador virtual

(Español) La campaña O monte é a nosa vida difunde el valor del monte gallego en los colegios

Cándido Hermida, interiorismo a medida

Confemadera Hábitat Galicia y la Universidad de Vigo xuntos para difundir o valor do monte e os avances tecnolóxicos

Maderas Quintela, fabricación y montaje de casas de madera

As familias galegas percibiron 250 millóns de euros por venda de madeira durante 2012

A campaña O monte é a nosa vida llega a A Rúa (Ourense)

O sector participa no debate forestal organizado pola Asociación de Becarios da Fundación Barrié

(Español) Tafiber (Betanzos) muestra a los arquitectos gallegos las posibilidades del tablero aglomerado (tablex)

O sector forestal e da madeira representa o 9,9% do valor engadido industrial e o 12,4% do emprego industrial de Galicia

900 alumn2s galegos participan en charlas da campaña O monte é a nosa vida

Madefón, especialistas en produtos de madeira de castaño para a construcción e a carpintaría

(Español) Universidad de Santiago y sector de la madera ponen en marcha la V edición del máster de Ingeniería de la Madera Estructural

Confemadera Galicia celebra a aclaración da UE de que os envases para a pesca teñen que ser “resistentes á auga” e non “impermeables”

O monte é a nosa vida premia a estudantes de Vigo, Ferrol e Monforte de Lemos que defenden a riqueza forestal de Galicia

O sector forestal retoma a súa participación no Programa de Prevención de Riscos Laborais organizado polo ISSGA

(Español) Prototipo de pabellón urbano sostenible diseñado y construido con herramientas de diseño paramétrico y corte por CNC

O sector forestal pide apoio á Xunta para que se aplique a Lei de Montes que deroga as ordenanzas municipais

(Español) Comunicado do sector forestal sobre as ordenanzas municipais

(Español) Diez medidas para mejorar la capacidad forestal de Galicia

Confemadera Hábitat Galicia condena os incendios forestais poque destruen a riqueza dos galegos

Alumnos do master da madeira estructural descobren en Madeiras Peteiro novos produtos

Adestramentos avanzados para operarios de procesadoras e autocargadores forestais

Concurso de ideas para que estudantes da UDC deseñen o mellor stand de atención ó público construído en madeira

Confemadera Hábitat Galicia difunde a importancia da certificación forestal e a cadea de custodia para o sector

O acabado acetilada da Estación Marítima de Vilanova de Arousa, en perfecto estado tras 18 meses de exposición nun ambiente marítimo

O monte é a nosa vida elabora material didáctico de apoio a profesores para difundir a riqueza forestal de Galicia

O MAGRAMA presenta aos serradoiros a nova aplicación informática para o Rexistro Oficial de operadores de embalaxes

(Español) Galicia reivindica el valor del monte como patrimonio de todos los gallegos, en la Semana Forestal Europea

A Deputación de Pontevedra quere prantar 4.000 hectáreas de terreno no marco da campaña El árbol es vida

Confemadera Galicia reclama un “compromiso” polo desenvolvemento sostible do monte galego, con medidas para rendabilizar e preservar a súa riqueza

(Español) La escuela politécnica de Lugo debate sobre como mejorar la capacidad forestal de Galicia en la Semana Forestal Europea

(Español) La Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra se suma a la Semana Forestal Europea

(Español) El colegio Santa Apolonia participa en la Semana Forestal Europea con una charla sobre la importancia del monte

A Semana Forestal Europea analiza a durabilidade da madeira no proxecto construtivo no CIS Madeira

Miguel Nevado pecha o programa de actividades da Semana Forestal Europea organizada por Confemadera Galicia

A madeira, unha sólida inversión para Galicia

Arquitectos e ingenieros del master de ingeniería de la madera estructural reciben clases magistrales en obras singulares

A Universidad Católica de Ávila e Confemadera Galicia programan actividades para dar a coñecer a industria galega e os seus productos

a madeira, materia prima do futuro, é unha oportunidade de desenvolvemento económico sostible para Galicia

Alumnos da Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra realizan prácticas no simulador virtual forstal

(Español) 70 alumnos de Ferrol y Narón inician el programa de charlas divulgativas de O monte é a nosa vida que recorrerá toda Galicia

(Español) ¿Qué serías capaz de crear con madera? … concurso de ideas Ponte Arcuato

(Español) Confemadera Galicia apuesta por minimizar la siniestralidad en una actividad estratégica para la economía gallega

E

Seminario: Aspectos clave do deseño, execución e física das edificacións en madeira”

(Español) Vídeo conmemorativo día forestal mundial 2014

(Español) 100 alumnos de colegios de Vigo celebran el Día Forestal Mundial participando en O monte é a nosa vida

(Español) Para que el monte cumpla sus funciones medioambiental, económica y social hay que cultivar los terrenos forestales improductivos y reforestar

(Español) Confemadera Galicia concluye en Lugo las charlas sobre el monte en el que participaron estudiantes de todas las provincias

(Español) Contrúe en verde difunde las ventajas de la madera como materia prima del futuro para las edificaciones

(Español) 70.000 familias gallegas percibieron 280 M€ por venta de madera a la industria transformadora, un 29% más que en 2012

(Español) Economía e Industria destaca el esfuerzo de la industria de la madera por desarrollar productos de mayor valor añadido

(Español) La USC y Confemadera Galicia convocan la VI edición del master de ingeniería de la madera estructural

(Español) Nueva campaña de sensibilización en el sector forestal para reducir los accidentes laborales

(Español) Mobiliario urbano de madera para ciudades más sostenibles y accesibles

(Español) Premiados estudiantes de Vigo, Pontevedra, Mesía, Santiago y Ferrol por su defensa de la riqueza forestal gallega

(Español) El sector forestal gallego apuesta por la innovación tecnológica para ser más competitivos

(Español) El Master de Ingeniería de la Madera y Confemadera Galicia premian la idea de una cubierta de madera para 1.500 metros cuadrados

(Español) Una caseta de madera diseñada por los vecinos de Pontevedra, ganadora del concurso ‘Constrúe en verde’

(Español) Galicia acoge una jornada sobre la calidad, innovación y sosteniblidad de las ventanas de madera en la construcción

(Español) Arranca la VI edición del Master de Ingeniería de la Madera de la USC que formará a arquitectos e ingenieros de toda España

(Español) Confemadera Galicia colabora en las II Jornadas de Bioconstrucción de la asociación Espiga

(Español) ASOMA y Confemadera Galicia promueven el uso de la ventana de madera

(Español) El uso de las ventanas de madera reduce el gasto energético y mejora el aislamiento acústico en edificaciones

(Español) Wood Fab Lab Week

(Español) Diseño en madera para el mobiliario urbano de Pontevedra

(Español) La Wood FabLab Week – Semana de la madera en la arquitectura promoverá el conocimiento de los nuevos productos de madera

(Español) Alumnos del Máster de la madera estructural descubren los productos de Finsa y Losán

(Español) “El poder del cubo”, una propuesta muy versátil, gana el concurso de ideas Ponte Arcuato

(Español) La madera se reivindica como el materia idóneo para el diseño de mobiliario urbano sostenible

(Español) Empresarios de aserraderos viajan a Alemania para conocer novedades tecnológicas y buenas prácticas en sector

(Español) La industria de la madera denuncia incumplimientos reiterados de la consellería de medio rural con el sector

(Español) Charlas multiconferencia para alumnos de educación secundaria en el Día del árbol

(Español) Los valores del monte llegan a los alumnos de Vigo y Cangas

(Español) El Máster en Ingeniería de la madera estructural traslada sus clases a obras singulares en madera

(Español) La industria española de la madera pide competir en las mismas condiciones que el resto de la UE para el transporte forestal

(Español) Un ejemplo de transferencia de conocimiento en madera

(Español) 400 alumnos de toda Galicia celebran el Día del Árbol participando en la campaña O monte é a nosa vida

(Español) Galicia mantiene el liderazgo de las exportaciones de productos de madera, con 749,4 millones de euros en 2014

(Español) Confemadera Galicia abandona la Mesa da Madeira y el Consello Forestal ante la falta de soluciones para el sector

(Español) El sector de la madera en Galicia facturó 1.744 millones de euros en 2014, un 4,5% más que en 2013

(Español) Empresarios viajan a Alemania con Confemadera Galicia para visitar Ligna 2015 y reunirse con la patronal europea del aserrío

(Español) Los montes de Vigo, protagonistas entre los ganadores de la IV edición del concurso ‘O monte é a nosa vida’

(Español) El Máster en Ingeniería de la madera amplía conocimientos en la industria europea de la madera

(Español) Formación técnica para profesionales del sector forestal para manejar equipos de motosierras con seguridad

(Español) El VII Máster de la madera de la USC y Confemadera Galicia apuesta por la construcción sostenible

(Español) El Máster de Ia Madera y Confemadera Galicia celebran un curso de diseño y cálculo de estructuras con madera contralaminada

(Español) Confemadera Galicia anima a los nuevos graduados de la Escuela de Forestales a poner en valor el monte y apostar por la gestión forestal sostenible

(Español) 90 profesionales de España y Portugal participan en el curso de madera contralaminada

(Español) Los escolares de Vigo, protagonistas de la entrega de premios del concurso ‘O monte é a nosa vida, axúdanos a coidalo’

(Español) El Grupo Gallego de Certificación Forestal y Cadena de Custodia, líder de la certificación del minifundio

(Español) La Asamblea de Fearmaga denuncia la inacción de Medio Rural para apoyar la competitividad de las empresas del sector

(Español) Premio a una propuesta de viviendas modulares en madera contralaminada por su versatilidad y sostenibilidad

(Español) Empresas de la madera y el mueble crean Unemadera para impulsar la competitividad y la sostenibilidad del sector

(Español) Fearmaga se consolida con la integración de la Asociación Orensana de la Madera y refuerza la unión del sector

El Máster de Ingeniería de la Madera de la USC amplía su formación en casos prácticos

El centro de educación especial Terra de Ferrol, premiado por su defensa del monte

A industria da madeira, oportunidade para a economía española

Empresarios do sector viaxan a Brasil e coñecen industrias de aserrío, celulosa, papel e madeira técnica

(Español) El sector reclama “compromiso” con el desarrollo sostenible del monte para rentabilizar y preservar su riqueza

(Español) O monte é a nosa vida reivindica un medio rural productivo “lleno de oportunidades para los jóvenes”

(Español) Expertos confirman que las cajas de madera para la pesca son tan higiénicas como las de otros materiales

(Español) Brasil apuesta por incrementar la producción forestal como garantía de futuro para la industria y el desarrollo rural

(Español) Ponte Arcuato premia la cubierta para un patio de recreo de Patricia Alonso,alumna de 5º de ETSAC de Ponteferrada

(Español) Confemadera Galicia y la Escuela de Arquitectura de A Coruña premiarán los mejores proyectos fin de carrera en madera

Alumnos del máster Ingeniería de la Madera Estructural descubren la transformación del material desde la empresa hasta su aplicación

 

(Español) La industria de la madera de Galicia celebra la continuidad de Ence y su apuesta por el desarrollo del sector forestal

O Monte é a nosa vida celebrará o día da árbore con unha charla difundida por videoconferencia aos escolares galegos

A campaña O monte é a nosa vida, axúdanos a coidalo, celebrará o Día da árbore o vindeiro 3 de marzo de 2016 con unha charla difundida a través de videoconferencia aos escolares de secundaria de Galicia. A charla, que será realizada en directo no Centro de Supercomputación de Galicia  (CESGA), centrarase nos valores dos bosques e a súa importancia para a nosa comunidade.

O obxectivo desta iniciativa é difundir entre os máis novos a importancia dos bosques desde perspectivas medioambientais, económicas e sociais e o peso deste sector en Galicia, así como promover o respeto e a educación en materia medioambiental.

(Español) Fearmaga denuncia discriminación con los aserraderos en el PDR gallego 2014-2020 en comparación con el resto de sector nacional

(Español) Fearmaga, concellos de Pontevedra y la Asociación Forestal de Galicia piden información a Medio Rural del Nematodo

(Español) Más de 600 alumnos de toda Galicia celebran el día del árbol con la campaña ‘O monte é a nosa vida’

(Español) La calidad del eucalipto glóbulus lo hace más competitivo, según el sector forestal gallego

(Español) Cuenta atrás para conocer a los ganadores del concurso escolar ‘O monte é a nosa vida’

(Español) Confemadera Galicia colabora con el ISSGA en la prevención de riesgos laborales en la actividad forestal

(Español) Confemadera Galicia y el ISSGA promueven la prevención de riesgos laborales ante 80 empresas del forestal gallego

(Español) Unemadera renueva Comité Ejecutivo y aprueba el Plan de Actuación 2016 que consolida el proyecto

(Español) Los ganadores del concurso ‘O monte é a nosa vida’ investigan sobre los montes de Vigo, A Guarda y Santiago

(Español) La competitividad de los aserraderos recibe un espaldarazo con los 600.000 euros de ayudas de Medio Rural

(Español) Fegamp y Confemadera Galicia colaboran en unificar ordenanzas forestales para que las Pymes sean más competitivas

(Español) Alumnos de Vigo, ganadores del concurso O monte é a nosa vida por sus trabajos sobre los montes de Fragoselo y Coruxo

(Español) Empresas europeas líderes del sector de la madera abren sus puertas al Máster de la madera de la USC

(Español) Confemadera Galicia e Igape informan sobre instrumentos de financiación y ayudas para las Pymes forestales

(Español) El centro de educación especial O Pedroso, premiado por su defensa del monte

(Español) Confemadera Galicia, jurado en el Concurso de Innovación de Galiforest Abanca 2016

(Español) Confemadera Galicia vuelve a la Mesa da Madeira y el Consello Forestal tras atender Medio Rural demandas estratégicas del sector

(Español) Confemadera Galicia analiza en Lugo el impacto de las políticas de desarrollo rural en el ámbito forestal

(Español) Una ordenanza tipo regulará la extracción de madera por los caminos municipales, a finales de año

(Español) La industria de la madera y el mueble de Galicia facturó 1.941 millones de euros en 2015, un 11,2% más que en 2014

(Español) Confemadera Galicia condena los incendios que destruyen el patrimonio forestal de los gallegos y reclama “tolerancia cero” con los incendiarios

(Español) Galicia, tercera comunidad exportadora de muebles en el primer semestre del año

El monte gallego, seña de identidad y de riqueza

(Español) Confemadera Galicia promueve la formación y especialización de los profesionales forestales

(Español) O Monte é a nosa vida organiza una charla online sobre la triple riqueza de los montes gallegos para alumnos de ESO de Galicia

(Español) Los escolares gallegos ‘se conectan’ para descubrir los valores de los montes en la charla online ‘O monte é a nosa vida’

(Español) Confemadera Galicia pide a Unemadera apoyar al Magrama contra la declaración del pino radiata y el eucalipto glóbulus como especies invasoras que pretende el Consejo de Europa

(Español) Confemadera Galicia considera que la Axencia da Industria Forestal de Galicia es una oportunidad para mejorar la competitividad del sector

(Español) Confemadera Galicia les desea felices fiestas