Informe: ‘O sector forestal en Galicia, problemática actual e perspectivas futuras’ (Descargar PDF)

Foro económico de Galicia. Autor: Juan Picos